Gråseterveien

Gråseterveien, Krokskogen, bydel Marka, fra Ospeskogveien ved Lysebråtan og vestover inn Sørkedalen til Fløyta, deretter nordover til Storebekkhytta og videre mot Gråseterhytta og Heggelivann i Ringerike kommune, der den møter Nye Heggelivei. Navnet har vært i bruk lenge, men ble offisielt veinavn i 2014.

Gråseterveien er en av hovedskiløypene på Krokskogen fra Skansebakken til Heggelivann og er regnet som et av de mest snøsikre områdene i hele Oslomarka. Traseen til Holmenkollmarsjen følger Gråseterveien.