Maurtu gård

(Omdirigert fra Maurtu (gård))

Maurtu, gård med gnr. 175/1, Maurtuveien 870, Klemetsrud, var bondegods i senmiddelalderen, senere eid av Christianiaborgere. På 1500- og 1600-tallet ble gården også kalt Grimsrud, men etter hvert ble Maurtu det dominerende navnet. Fra 1726 har gården vært bondeselveie. Gården hadde husmannsplassen Langbråten.

I 1965 ble gården kjøpt av Oslo kommune. Den ble overtatt og drevet som barnebondegård av Stiftelsen Urtehagen fra 2009. På grunn av anleggsarbeidene på Åsland i forbindelse med byggingen av Follobanen, måtte barnebondegårdsvirksomheten flyttes til Godheim.