N. W. Damm & Søn

N. W. Damm & Søn, tidligere forlag grunnlagt av den danske bokbindersvennen Niels Wilhelm Damm (1816–78), som i 1843 begynte som bokbinder og bokhandler på Grønland. Damm kjøpte i 1846 en gammel bygning i Øvre Slottsgate 6 og flyttet virksomheten dit, da også med forlag og antikvariat. Etter en brann året før ble bygningen i 1877 erstattet med et nytt treetasjes hus, og firmaet hadde lokaler her til 1972 («Damm-gården»). Firmaet fikk etter brannen navnet N. W. Damm & Søn ved at grunnleggerens sønn Harald Christian Damm (1847–1931) gikk inn som medeier (eneeier etter farens død). Etter hans død igjen ble firmaet overtatt av major Arne Damm (1894–1968). I 1953 ble hans to sønner Niels Wilhelm (1925–2010) og Arne (1928–2008) opptatt i firmaet som kompanjonger. I 1957 overtok de firmaet. I 1960-årene hadde firmaet ca. 90 medarbeidere.

Forlaget spesialiserte seg på barne- og ungdomslitteratur, fagbøker, skolebøker, billedbøker malebøker og spill. Firmaet drev også en større engrosvirksomhet i papir.

Forlaget var i familiens eie til 1984, da det ble solgt til det danske mediekonsernet Egmont (daværende Gutenberghus). N. W. Damm & Søn ble i 1990 sammenslått med Teknologisk Forlag og i 2001 med Hjemmets Bokforlag og Fredhøis Forlag. Forlaget overtok i 2006 bokhandelkjeden Tanum. I 2007 ble N. W. Damm & Søn og J. W. Cappelen sammenslått til Cappelen Damm AS, fra 2009 med lokaler i Akersgata 47–49. Cappelen Damm eies med halvparten hver av svenske Bonnier og danske Egmont og er nå Norges største forlag.

Damm opprettet i 1899 en egen spillkortfabrikk i Tromsøgata 5b. Spillvirksomhten til Damm ble i 1988 utskilt i forlaget Litor.

Damms Antikvariat har sin historie tilbake til starten av forlaget og holdt til, sammen med bokhandelen, i Øvre Slottsgate 6. Antikvariatet fikk nye eiere i 1960-årene og har hatt tilholdssted i Tollbugata 25 og Eckersbergs gate 14 («Bokhuset»); senere i Akersgata 2 (Christiania torv), nå i Balchens gate 7.