Tråkka

Tråkka, Østre Holmen, bydel Vestre Aker, villavei fra krysset Holmenveien/Dalsveien, langs Holmendammen over Stasjonsveien til Bjørnveien. Før omlegging av Holmenveien til Bernhard Herres vei 1904–05 var den søndre delen av Tråkka en del av Holmenveien. Navn 1917 etter havnehagen «Tråkka» som lå ved veien.

4. desember 1989 skjedde det såkalte Tråkka-ranet like ved Holmendammen. Dette var det første ranet i sitt slag i Norge og det til da største mht. utbytte. Tre bevæpnede ranere brukte en trailer-trekkvogn som rambukk til å smadre en pengetransportbil fra Kreditkassen og flyktet i en bil som lignet pengetransportbilen. Fluktbilen ble senere funnet utbrent i ForskningsveienGaustad. Utbyttet av ranet var 6,5 mill. kr, ranerne ble aldri tatt.