Tryvandsbanen

Tryvandsbanen A/S, bedrift stiftet 1912 for anlegg av Holmenkollbanens forlengelse fra Besserud til Tryvannshøgda. Strekningen Besserud–Holmenkollen åpnet 1915, Holmenkollen–Frognerseteren 1916. 800 m enkeltspor Frognerseteren–Øvresetertjern ble aldri trafikkert og er nå fjernet. Selskapet ble oppløst 1920.

Det er også senere kommet forslag om forlengelse fra Frognerseteren til Tryvann, ikke minst etter den store utbyggingen av alpinanleggene i området. Men forlengelsen ble senest 2008 avvist av Ruter pga. kostnadene. I stedet går det bussrute i vintersesongen fra Voksenkollen til Tryvann vinterpark.