Wexels menighet

Wexels menighet, (også kalt Wexel menighet i egne protokoller) utskilt fra Grønland menighet 1917, nedlagt 1930, tilbakeført til Grønland via Vaterland småkirkemenighet. Den hadde navn etter teologen og salmedikteren W. A. Wexels (1797–1866). Omfattet strøket mellom Nybrua, Heimdalsgata, Grønland og Lakkegata til Hausmanns bru. Menigheten leide Tøyen kirke. Plassen i krysset Lakkegata/Heimdalsgata heter W. A. Wexels plass.