Bymuseet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Frogner hovedgård hvor Bymuseet holder til, fotografert vinteren 2009. - Foto Hans A. Rosbach / Creative Commons
En av Bymuseets utstilte bygningsmodeller. Den viser Det engelske kvarter ved Solli plass, revet i 1964/65. - Foto Rune Aakvik / Oslo Museum / Creative Commons

Bymuseet, Frognerveien 67, kulturhistorisk museum i Frogner hovedgård, grunnlagt 1905. Bymuseet het Oslo Bymuseum fram til 2006, da det ble omgjort til en avdeling av Oslo Museum sammen med Teatermuseet, Interkulturelt museum og Arbeidermuseet.

Museet har en fast utstilling som viser Oslos historie gjennom drøyt tusen år ved modeller, miljøer, malerier og fotografier. Museet har en betydelig samling portretter og prospekter fra Oslo, foruten en stor foto- og gjenstandssamling. Hovedetasjen viser interiører fra 1700– og 1800-tallet. Det arrangeres skiftende temautstillinger, arrangementer og «Kjenn din by»-vandringer.

Bymuseet deler årlig ut midler fra Rolf Strangers Kulturfond.

Historikk

Museet har sin opprinnelse i Foreningen Det gamle Christiania. Fra etableringen i 1905 var arkitekt Fritz Holland den drivende kraft. I 1912 ble navnet endret til Christiania Bymuseum (fra 1925 Oslo Bymuseum), og museet flyttet inn i kommunens eiendom Frogner hovedgård, et anlegg fra slutten av 1700-tallet. Ny inngangsfløy ble oppført i 1950 etter tegninger av arkitekt Erling Viksjø.

I perioden 1963–1980 var Oslo Bymuseum og Byantikvaren én institusjon og museumsdirektøren og byantikvaren samme person. I 1985 ble anleggets østfløy bygget om, og rommer i dag museets permanente utstillinger.

Til byjubileet i 2000 ble et nytt administrasjons- og publikumsbygg reist, slik at hele hovedbygningen ble frigitt til museale formål. Frogner hovedgård ble pusset opp og publikumsfoajeen gjenåpnet i 2009 med butikk og Kafé Mathia, som drives av Herregårdskroen.

Direktører ved Oslo Bymuseum

1905–12 Fritz Holland
1912–49 Stian H. Finne-Grønn
1950–67 Harald Hals II
1967–80 Thorleif Sellæg
1980–83 Gunnar Rudie
1984–2000 Trond Gjerdi
2000–01 Inger Jensen
2002–06 Lars Roede
Direktører ved Oslo Museum
2006–11 Vibeke Mohr
2011– Lars Emil Hansen