Kampen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Kampen kirke ved Thorbjørn Egners plass fotografert i 2006. - Foto Thordivel / public Domain

Kampen, sogn og boligstrøk mellom Tøyen og Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Opprinnelig var dette en bergkolle (kamp) og utmark, delt mellom gården Bergsløkken, som opprinnelig hadde den nordligste delen med eiendommen Utsikten, og de to Kampen-eiendommene som var utskilt fra Ladegården. I siste halvdel av 1700-tallet holdt borgernes militære avdelinger øvelser her, og navnet kan også komme av campament i betydningen militærleir. Fra 1795 ble de militære aktivitetene flyttet til Etterstad.

Området ble utstykket fra 1820-årene, bebyggelsen rundt høyden begynte etter byutvidelsen i 1859. Kampen lå like utenfor bygrensen, hvor det kunne bygges uten murtvang. En del av de mange små trehusene brant i 1879, hvoretter branntomten ble brukt som kirketomt. Men trehusbebyggelsen er fremdeles med på å gi Kampen særpreg.

De fleste gatene på Kampen har navn etter steder og kommuner i Norge, som Nittedalgata, Sørumgata, Fetsundgata, Sons gate, Skedsmogata, Norderhovgata, Nannestadgata, Ullensakergata, Hurdalsgata og Hølandsgata.

Kampen ble innlemmet i byen i 1878. Etter brannen fikk strøket reguleringsplan. Nannestadgata skulle være utsiktsgate fra kirken (ferdig 1882) mot Akershus slott. I 1890-årene ble det reist en rekke fireetasjes leiegårder. I 1930-årene ble det i regi av Kampens Byggeselskap oppført et større antall boligblokker i tegl, der Christiania Staalværk tidligere hadde ligget. En del av den gamle trehusbebyggelsen i Brinken ble revet og erstattet av nyere hus i 1980-årene. Det meste av den nyere bebyggelsen ble imidlertid oppført mellom eksisterende hus og på gamle industritomter. I motsetning til Vålerenga og Rodeløkka er trehusbebyggelsen på Kampen ikke underlagt regulering til bevaring. Mange bygninger er likevel i holdt i god hevd.