Løren skole

Løren skole, Økern torgvei 4 (tidligere adresse Ulvenveien 62), barneskole (1–7). Den første bygningen for Løren skole ble oppført 1891 i Ulvenveien som en toetasjes trebygning, tegnet av kommuneingeniør Nils Bay. Løren skole var den første skolen i nedre Groruddalen. Da skolen var ny, var skolekretsen meget stor, og skolekretsene Hasle, Sinsen, Årvoll, Tonsenhagen, Linderud og til dels Veitvet tilhørte den gang Løren. Skolen var i mange år landets største landfolkeskole med en elevtopp i 1937 på 1401 elever. Det var derfor nødvendig med flere utvidelser, og etter fire utbygginger var det gamle skoleanlegget blitt utvidet med en fireetasjes murbygning oppført 1910 (ark. Harald Bødtker), tilbygg i 1926 og 1932.

Med unntak av en periode fra 1984 til 1989, da skolen også hadde ungdomstrinn, hadde den seks trinn frem til høsten 1997. I 2005 måtte skolen inn i nye lokaler da LørentunnelenRing 3 (Store Ringvei) fra Økern til Sinsen skulle bygges. Skolen ble erstattet med et helt nytt bygg lenger øst. De gamle bygningene ble stående tomme etter at den nye skolen ble tatt i bruk. Den nye skolen tok over navnet Løren skole, og bygget til den nedlagte skolen gikk da under navnet gamle Løren skole. Men med de store boligutbyggingene i området ble det besluttet å rehabilitere den gamle skolen. Den var ferdig rehabilitert til skolestart 2014. Skolen fikk samtidig tilbake sitt gamle navn, mens den nye skolen fikk navnet Refstad skole. Skolen hadde 434 elever i skoleåret 2018/19; den utvides med ett nytt klassetrinn per år til den når sin kapasitet på ca. 800 elever.

Løren Skoles Musikkorps (guttekorps) ble stiftet 4. sept. 1924. Et eget jentekorps ble stiftet 27. okt. 1955, og 10. juni 1988 ble de to korpsene slått sammen.