Hovedbanen

Hovedbanen, Norges første jernbanestrekning, åpnet mellom Christiania/Oslo og Eidsvoll 1. september 1854 av det engelskeide selskapet Norsk Hoved Jernbane (Norwegian Trunk Railway). I Vys terminologi kalles denne strekningen fremdeles Hovedbanen. Banen ble anlagt med en sporvidde på 1435 mm, som i dag er standard i Norge og i det meste av Europa og USA (normalspor). Endepunktet i byen, Christiania Station ved Bjørvika, ble fra 1872 hetende Christiania Østbanestation.

Ved åpningen var Grorud eneste stasjon innenfor det nåværende Oslo. Bryn stasjon ble opprettet allerede 1858, siden togene allikevel måtte stoppe her for å tilsette bremsene før den bratte bakken ned mot byen. Strekningen Bryn–Lillestrøm fikk dobbeltspor 1903, Kristiania–Bryn 1904. Godsforbindelsen AlnabruLoenga åpnet 1907.

Norsk Hoved Jernbane ble værende på private hender helt til 1926, da selskapet ble overtatt av NSB. Året etter ble elektrisk drift innført på strekningen.

Innenfor bygrensen stanser i dag lokaltogene også ved Alna holdeplass (opprettet som Alnabru i 1971 etter nedleggelsen av den gamle Alnabru stasjon fra 1902), Nyland (opprettet 1944), Haugenstua (1938) og Høybråten (1921). Strekningen inngår siden 1980 som en del av lokaltogforbindelsen Lillestrøm–Drammen/Spikkestad. Fjerntogene til Trondheim og Kongsvinger/Stockholm kjørte tidligere Hovedbanen, men flyttet i 1999 over til den nybygde Gardermobanen.