Gjersrud-Stensrud

Revisjon per 28. jan. 2020 kl. 21:39 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Gjersrud-Stensrud, planlagt nytt boligområde helt sør i bydel Søndre Nordstrand, navn etter gårdene Gjersrud og Stensrud, et av de siste store utbyggingsområder innenfor Oslo kommunes grenser. Området ligger sør og vest for Enebakkveien og øst for Europaveien. Sørover fra Klemetsrud kirke består området for en stor del av kupert skogstereng med Gjersrudhøgda og Stensrudåsen som de høyeste partiene. Mellom Åsland i vest og Stensrudtjern i øst er det et dalsøkk. Helt i sørøst ligger Lille Stensrud med spredt bebyggelse nord for grensen mot Nordre Follo. Siden 1999 har området vært planlagt utbygd med fra 4000–6000 boliger, senere med så mye som 10 000. Det har imidlertid vært uenighet om kollektivtrafikkløsninger, og det blir ikke igangsatt utbygging før gode og miljøvennlige løsninger er på plass.