Gundersens skole

Revisjon per 29. jun. 2019 kl. 14:17 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Gunderersens skole, tidligere skole opprettet 1883 som Holans og Gundersens latin- og realskole av cand. mag. Lorents Holan (1841–90) og cand. mag. Bertrand Gundersen (1854–1915), som begge hadde virket ved Mariboegadens Latin- og Realskole. Den nye skolen, som var en gutteskole, fikk lokaler i Nordahl Bruns gate 24 (nå 22A). Allerede i 1885 måtte Holan fratre sin stilling grunnet sykdom, og Gundersen overtok skolen nå under navnet Gundersens latin-og realskole. Han var skolens bestyrer til 1892.

I 1893 flyttet skolen til lokaler i den tidligere Nickelsens Pigeskole i Tordenskiolds gate 9, nå drevet videre her som fellesskole. Året etter ble cand. theol. Halvard Alf Gjønnæss (1864–1945), som hadde vært lærer både ved Gjertsens og Gundersens skole, inspektør ved skolen. To år senere overtok han den og nedla den i 1898 i forbindelse med opprettelsen og byggingen av en ny, egen skole, St. Hanshaugens skole, på en tomt mellom Frydenlundgata og Schwensens gate.