Hafslund

Revisjon per 12. jan. 2024 kl. 15:30 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Hafslund, AS, fra 2018 Hafslund E-CO AS, Drammensveien 144, energikonsern med virksomhet innen kraftproduksjon og distribusjon, strømsalg og fjernvarme. Oslo kommune eier fra 2017 nettvirksomheten og 50 % av fjernvarmevirksomheten. Da ble den andre hovedaksjonæren, det finske enrigiselskapet Fortum, kjøpt ut med sine vel 34 %. Kraftverkene er fra 2018 eid av E-CO Energi, der Oslo kommune eier 90 % og Fortum 10 %.

Det tidligere selskapet Hafslund kraft eide kraftverk i Glomma i Østfold (bl.a. Kykkelsrud), samt noen mindre kraftverk langs Andelva i Eidsvoll med samlet midlere årsproduksjon på ca. 3 TWh. Hafslund eier og driver landets største overføringsnett (Hafslund Nett) med ca. 700 000 kunder. Det omfatter regionalnettet i Østfold og fordelingsnettet i Oslo, størstedelen av Akershus og deler av Østfold).

Innen vannbåren fjernvarme er Hafslund størst i Norge (Fortum Oslo Varme, tidligere Hafslund Fjernvarme) og distribuerer årlig ca. 1,3 TWh, hovedsakelig til Oslo, i tillegg til Oslo Lufthavn Gardermoen og omkringliggende næringsområde. I Oslo har selskapet produksjonsanleggene Haraldrud Varmesentral (Brobekkveien 87), Klemetsrud Kraftvarmeverk (Klemetsrudveien 1), Skøyen Varmesentral (Nedre Silkestrå 3), Hoff Varmesentral (Harbitzalléen 1) og Vika Varmesentral (Rosenkrantz’ gate 14). Hovedanleggene på Haraldrud og Klemetsrud er basert på spillvarme fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg samme steder, supplert med oppvarming ved hjelp av elektrisitet, gass og olje. På Klemetsrud produseres også strøm fra deponigass, som føres i rør fra Grønmo like ved; i tillegg har Hafslund og Energigjenvinningsetaten planer om bygging av et nytt biokraftverk i nærheten, basert på flis. Det skal årlig produsere 500 GWh fjernvarme og 140 GWh elektrisitet. På Skøyen er det installert varmepumper som henter varme fra kloakken i avløpstunnelen der, mens Hoff og Vika er basert på olje- og strømoppvarming. Hafslund Netts driftsentral (Noreveien 26) overvåker og styrer konsernets strømnett, fjernvarmeanlegg og kraftverk i Glomma.

Historikk.

Hafslund ble grunnlagt av Knud Ørn Bryn, som ved hjelp av tysk kapital kjøpte herregården Hafslund i Skjeberg i 1896, derunder halvparten av fallrettighetene i Sarpsfossen. Aktieselskabet Hafslund ble stiftet i 1898, og året etter ble Hafslund kraftstasjon satt i drift som det første større kraftverk i Norge. I 1916 ble den dominerende tyske eierposten «hjemkjøpt» av et norsk syndikat.

Tidligere drev Hafslund også produksjon av ferrosilisium i Skjeberg og hadde en stor virksomhet innen sikringstjenester, var bl.a. Norges største leverandør av boligalarmer. 1986–96 var Hafslund sammensluttet med farmasiselskapet Nycomed under navnet Hafslund Nycomed. Hafslund overtok i 2001 virksomhetene til Oslo Energi (Oslo Lysverker) innen strømnett og fjernvarme (Viken Energinett) og strømomsetning. Fjernvarmevirksomheten i Viken Energinett ble utskilt som selskapet Viken Fjernvarme, som fra 2006 er heleid av Hafslund (nå Fortum Oslo Varme), mens resten av Viken gikk inn i Hafslund Nett. 2002 ble Hafslund eneeier av kraftomsetningsselskapet Tindra, som sammen med Oslo Energi gikk inn i Hafslund Strøm. Viken Fjernvarme ble fra 2007 heleid av Hafslund under navnet Hafslund Varme. Oslo kommune kjøpte i 2017 opp de andre eierne i morselskapet, og kontroller dermed all virksomheten utenom kraftsalg og kraftomsetning.