Smestadparken

Revisjon per 29. jan. 2020 kl. 09:43 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Smestadparken, parkområde mellom Gjøaveien, Holmenveien, Bernhard Herres vei og Dalsveien, nord for Ring 3 / Viggo Hansteens veiSmestad. Området hvor parken ligger, er en del av et område på 510 daa som Aker herred kjøpte fra Øvre Smestad gård i 1922 for utparsellering og bygging av ny brannstasjon. Den første Smestad brannstasjon ble innviet her i 1931, og de fleste villaene i området ble bygd i 1930-årene. Selve parkområdet er en parsell av dette området på 33 daa, som samtidig ble lagt ut til park. Parken ligger slik til at den på de fleste sidene er omgitt av villabebyggelsen, men den har adkomst fra Gjøaveien og nederst i Holmenveien. I den sørlig delen av parken er det en liten idretts- og lekeplass og Dalskroken barnehage; denne har innkjørsel fra blindveien Dalskroken.