Ulvenveien

Ulvenveien, Ulven, bydel Alna og Bjerke, fra snuplass ved Store Ringvei til Strømsveien. Østre del av en vei anlagt 1855 fra Trondheimsveien til Ulven gård, navnet vedtatt 1904. Lørenveien var en del av den opprinnelige Ulvenveien, senere var Ulvenveien også navnet på veien mellom Sinsenkrysset og Økern, nå en del av Store Ringvei (Dag Hammarskiölds vei).

Bygninger m.m.:

62. Tidligere adresse for Løren skole.

87. ITAS AMB AS, skjermet bedrift etablert 1966, gir arbeid innen produksjon av verktøy, skilt m.m. 236 plasser for yrkeshemmede.

88a. Hovin gård.

110. Østre Aker kirke.

111. Her lå tidligere Ulven gård. Her ble Oslo Varedistribunal, Nord-Europas største lager, oppført 1982 i et gammelt steinbrudd, terrasseblokker på taket. Nå lager for ulike firmaer.

112. Østre Aker prestegård.

114. Østre Aker kirkegård.