Oldtidsveien

Oldtidsveien, eller «Den Trondhjemske Kongevei», opprinnelig en gammel ferdselsåre fra Viken (Oslofjorden) til Romeriksbygdene. Traseen fulgte Østre Strete, St. Halvards gate, over Galgeberg, Strømsveien til KløftaFuruset der veien delte seg. Videre fulgte veien Micheletveien, Ulsholtveien, gikk ned Gransdalen og opp på den andre siden. Fra Nedre Høybråten gård fortsatte veien langs Haugenstuveien, under Hovedbanen ved Haugenstua stasjon, fulgte gangveiene forbi Smedstua Gård, under Fossumveien, videre langs Olaus Fjørtofts vei og inn i Gjelleråsmarka. Her går veitraseen forbi gravrøyser, vardested og skanser. Veien fulgte stort sett gårdsveiene gjennom dalen.

Biskop Nikolaus Arnesson (1150–1225) brukte denne veien i 1197 da han ble jaget ut av Oslo. Veien er beskrevet i biskop Jens Nilssøns (1539–1600) visitasbøker fra slutten av 1500-tallet. Veien var hovedvei fra Oslo til Trondheim til ca. 1770 da Den Trondhjemske Kongevei ble lagt over Gjelleråsen til Skillebekk og Lahaugmoen.