E 18

E 18, Europavei fra St. Petersburg til Craigavon i Irland, sammenhengende fra Stockholm til Kristiansand; hovedvei gjennom Oslo langs sjøen fra Mastemyr til Lysaker. Navnet E 18 ble innført 1967. Fra sør er europaveien en del av Mosseveien til Gamlebyen, videre gjennom Bjørvikatunnelen (frem til 2010 som Bispegata til Strandgata), derfra som Festningstunnelen til Filipstad (før 1990 to traseer i Rådhusgata (vestover) og rundt Akershus (østover), samt over Rådhusplassen og Dokkveien/Munkedamsveien/Filipstadveien), videre Frognerstranda og Sjølystveien til Bestumkilen og Drammensveien videre vestover. I tillegg til biltrafikken er også Drammensveien og Mosseveien viktige veier for bussforbindelsene.