Steinerskoler

Steinerskoler, privatskoler bygd på Rudolf Steiners (1861–1925) pedagogiske ideer. Steiner som var en østerriksk filosof og grunnleggeren av antroposofien, grunnla den første skolen av denne typen for arbeiderne ved Waldorf-Astoria sigarettfabrikk i Stuttgart i 1922. Det er nå ca. 1000 Steinerskoler over hele verden, oftest kalt Waldorfskoler. Undervisningen legger stor vekt på den enkelte elevs utvikling i forhold til tradisjonell kunnskapstilegnelse. Man har periodeundervisning og en lengre hovedtime for fordypning. Ved siden av vanlige skolefag har kunstnerisk virksomhet en bred plass, dette gjelder både musikk, forming og maling/tegning. Steinerskolene i Norge vurderes som et pedagogisk alternativ og får offentlig støtte.

I Norge ble den første Steinerskolen grunnlagt i Oscars gate 10 i Oslo 1926. Den fikk året etter lokaler i Josefines gate 34, der Hallings pikeskole hadde hatt lokaler, nå Arkitektenes hus. Skolen ble lagt ned i 1936 grunnet økonomiske problemer. Etter krigen startet skolen igjen i 1945 i en tyskerbrakke i Frognerparken mellom Colosseum kino og Frogner stadion. Her var den til sommeren 1950, da den overtok fire brakker i Smestadleiren, hvor den holdt til frem til den flyttet til Hovseter 1962, se Rudolf Steinerskolen. I tillegg til denne skolen er det to andre Steinerskoler i Oslo: Oslo By Steinerskole og Steinerskolen på Nordstrand. I tillegg kommer Ljabruskolen for elever med spesielle behov. I 1994 ble Steinerhøyskolen, som utdanner Steiner-pedagoger for Steinerskoler og -barnehager, opprettet i den gamle Berles skole i Professor Dahls gate 30. Her holdes også foredrag og seminarer.