Bergsløkken

Revisjon per 31. aug. 2022 kl. 15:59 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Bergsløkken, løkke tidligere med gnr. 129, lå i en bue omkring den vestre delen av Kampen, og grensene fulgte stort sett Brinkens vestre del, mot Tøyen SørligataEnsjøveien; mot øst gikk eiendommen antakelig til Hagegata.

Bergsløkken utgjorde en eiendomsenhet allerede i middelalderen; den dyrkede marken ble brukt av forskjellige geistlige institusjoner i det gamle Oslo. Utlagt som slottsmark under Akershus 1631–32 og eid av staten til 1765. Fra 1726 forpaktet av Jacob Theiste, som anla Norges første tobakksplantasje her. Han bebygde løkken; huset lå til Sørligata 52 og gikk også under navnet Bukke- eller Theisteløkken. Deler av Bergsløkken, området rundt nåværende Kampen park, var inntil 1795 ekserserplass for Christiania-garnisonen. Fra midten av 1700-tallet var løkken delt i Øvre og Nedre Bergsløkken. Fra 1806 ble løkken utparsellert, og gnr. 129/1 ble løkken Petersborg.


Bergsløkken var også en løkke mellom Frydenlund, Schwenkeløkken og Grundteløkken (sør for Dalsbergstien).