Bispegata

Revisjon per 23. mai 2021 kl. 16:36 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Bispegata, Gamlebyen, bydel Sentrum og Gamle Oslo, fra krysset med Håkon 5.s gate til Oslo gate. Bispegata er oppkalt 1874 etter bispegården i Gamlebyen; gatens østre del het tidligere Oslo Strandgade og var for en stor del bebodd av loser, da Bispebrygga var loshavn. Bispegata gikk tidligere fra Strandgata ved Oslo Børs til Oslo gate, hvor den nederste strekningen frem til 2010 var del av E 18. Gatens vestlige del ble opparbeidet i 1960-årene, og krysset med Nylandsveien ble utformet som en stor trafikkmaskin i to plan («Bispelokket»).

Den vestlige delen av Bispegata vek plassen for Dronning Eufemias gate som ledd i utbyggingen av Bjørvika, trafikkmaskinen ble revet i 2011 og E 18 lagt til Bjørvikatunnelen. I oktober 2020 åpnet trikkelinjen gjennom Dronning Eufemias gate og Bispegata frem til Oslo gate og videre som Ekebergbanen.

Bygninger m.m.:

2-4. Her stod to bygårder ved hjørnet av Oslo gate, vis-à-vis Ladegården, begge revet. Her hadde Østbanernes Forbruksforening kolonial-, kjøtt-, skotøy-, skoreparasjons- og vedforretning. Dette var en av byens største matvareforretninger. Herfra «hentet» fire sabotører fra Aks 13000 1700 kilo kaffe på falske anvisninger 29. januar 1945.

16. NSBs lokomotivverksted, oppført 1893 (ark. NSB v/ ing. Oxaal) i rød tegl. Verkstedet er nedlagt; bygningen har stått tom i flere år. Det er (2019) planlagt ominnredet til middelaldermuseum i tilknytning til Middelalderparken. Den verneverdige verkstedsbygningen står delvis på ruinene av middelalderens kongsgård.