Almedalen

Almedalen, navn på flere dalfører i Oslo.

1. I Lillomarka, mellom Grefsenåsen og Årvollåsen, fører fra skytebanen på Årvoll nordover til Linderudkollen. Gjennom dalen løper Hovinbekkens øverste del, som har utspring i Svartputten på Linderudkollen. Omtrent 7 daa i Almedalen er fredet skogsmark.

2.Krokskogen, dalføret fra Øvre Lysedam mellom Molikåsen og Barlindåsen, sidedal til Tverrelvas dalføre i Sørkedalen.

3. En liten dalsenkning på Østensjø gårds grunn, utgravd av en liten bekk med munning i Østensjøvannet. Dalen har en frodig vegetasjon av alm og andre trær, særlig varmekjære løvtrær, og et 6–7 daa stort verneområde ble privatrettslig vernet av gårdens eier i 1921. Ved inngangen til dalen ble det ved kgl. res. samme år fredet en stor, særpreget alm.