Brekke bru (Øvre)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Fossen på bildet faller under (øvre) Brekke Bru ved Brekke kraftstasjon. Foto: Kjell Egil Sterten

Brekke bru, Brekke, Kjelsåsveien, den øverste ferdselsbroen over Akerselva og et ledd i veiforbindelsen mellom Brekke og Kjelsås. Ny bro stod ferdig 1985.

Nedenfor Grønvold bru renner elva i et åpent terreng med mange små stryk og ender opp ved området som kalles Frysja. Frysjanavnet kommer etter den gamle navnebetegnelsen som ble brukt på selve Akerselva. 

Elva danner en stor dam, Kjelsåsdammen. Over den nederste delen av dammen går Øvre Brekke bru. Det er en gangbro bygd som en stålkonstruksjon som hviler på høye pilarer. Den har tredekke og rekkverk i tre. Broen går fra Brekke gård på vestsiden av elven og til der hvor Frysja senter ligger i dag. Broen har navn etter Brekke gård og eies av Bymiljøetaten Park.

Husene på Frysja som tidligere huset fabrikker, er i dag vel bevart og utleid til ulike aktiviteter blant annet flere kunstatelierer.

Brekkedammen eller Kjelsåsdammen kalles den store oppdemmede dammen og den er en populær badeplass. I gamle dager ble dammen også kalt Sagdammen på grunn av sagbrukene som holdt til her. Like ovenfor Frysja ligger Kjelsås stasjon, og i 1986 fikk Norsk Teknisk Museum sitt nybygg her.

Se også Nedre Brekke bru.