Gulleråsveien

Gulleråsveien, Slemdal, bydel Vestre Aker, villavei fra Risalléen ved Slemdal til Huldreveien ovenfor Vettakollen stasjon. Mange store, gamle villaer. Navnet vedtatt 1907 etter plassen Gullerud. Veien gikk opprinnelig østover fra Slemdal stasjon og nordover via en planovergang sør for Hemingbanen. Holmenkollbanen ønsket å bli kvitt den farlige planovergangen hvor det hadde skjedd flere ulykker, så de foreslo å forlenge Risalleen og Dagaliveien, slik at det ble et nytt kryss nord for Slemdal skole. En ny del av Gulleråsveien kunne her gå bortover mot Hemingbanen og knyttes til den eksisterende veien. Den delen av veien som lå øst for Slemdal stasjon ble gjort til en del av Tennisveien. Forslaget, som innebar at Holmenkolbanen gav gratis grunn for å dekke 50 prosent av kostnadene, ble vedtatt og gjennomført i 1957.

Bygninger m.m.:

5. Hemingbanen.

5b. Helenes barnehage, opprinnelig åpnet 1964 (navn etter den første styreren Helene Vogt), nybygg etter brann åpnet 2008. 78 plasser.

15b. (tidligere 15). En stor, hvit trevilla et lite stykke nedenfor Gulleråsen stasjon. Her bodde den jødiske bedriftslederen Benno Ramson (f. 1896), gift med Hanna Rebecca (f. Rosenberg 1902). De hadde to døtre: Else (f. 1934) og Sonja Maiken (f. 1936). Han drev en spesialfabrikk for kjoler i åttende etasje i Hausmanns gate 6. Han ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde i Auschwitz i januar 1943. Hanna Rebecca og døtrene kom seg over til Sverige. Villaen ble rekvirert av tyskerne. En snublestein er satt ned i fortauet utenfor til minne om Benno Ramson.

18. En tidligere trevilla på oversiden av stasjonen, nå revet og erstattet av en moderne villa. Den gamle villaen var rekvirert av tyskerne under krigen.