Postverket

Fil:Postverket i Norge (1961) (14174628742).jpg
Postverkets gamle symbol posthornet med krone over. - Stempel fra 1961 / Kommunearkivet i Trondheim / Creative Commons

Postverket. Det norske postverket ble grunnlagt 1647 og var fra starten forpaktet til private. Postruten mellom Christiania og København ble betjent av postryttere; fra ca. 1680 ble posten befordret kjørende, og ytelsen var pålagt bønder som fraktet den etappevis mellom de forskjellige postgårdene. Ruten gikk fra byen avvekslende til Søndre Hellerud eller Tungebråten, videre til Prinsdal og Fløisbonn eller Greverud, derfra til Nordby eller Ås og videre sørover.

Det første kjente postkontor i Christiania ble opprettet 1661 av postmester Jacob Jensen i hans eget hus, Kirkegata 7. Til 1862 måtte postmestrene selv sørge for lokaler. Det førte til at postkontorene stadig var på flyttefot. Postkontoret ble flyttet til Calmeyergården 1689, og ca. 10 år senere til Kongens gate 15. Fra 1719 overtok staten postadministrasjonen; den innenlandske norske ledelse tillå postmesteren i Christiania. Fra 1730 lå postkontoret i Akersgata 11, og etter 1764 i Kongens gate 19, i et par rom hvor to–tre mann besørget de fleste postforretningene. Postmester Messel hadde fra 1785 kontor i sitt hus i Rådhusgata 6, og i 1806 flyttet virksomheten med den nye postmester Thomsen til lokaler i Tollbugata 24. 1811–32, under postmester Wraatz, var det postkontor først i Nedre Vollgate 26, deretter i Storgata 23, hvor «det Rum der var indrømmet Publicum lidet oversteg en qvadratfavn». Misnøyen med de elendige posthusforhold kom sterkt til uttrykk i pressen, og så fikk byen et nytt posthus på Stortorvet, først i nr. 4, fra 1833 i nr. 10 hvor det ble til 1862. 1863–69 var kontoret i Møllergata 9, og flyttet så til Karl Johans gate 14, hvor det ble til Hovedpostkontorets bygning i Dronningens gate 15 stod ferdig 1924. Andre funksjoner opphørte etter at Oslo postterminal, Biskop Gunnerus’ gate 14, stod ferdig 1975. Her hadde tidligere også Postbanken sitt hovedkontor. Postterminalen flyttet til Lørenskog 2010.

I perioden 1926–93 var postverket organisert som et direktorat (Postdirektoratet), 1993–96 var Posten en forvaltningsbedrift. Fra 1996 var Posten et særlovselskap under navnet Posten Norge BA. 1. januar 2016 trådte en ny postlov i kraft, og fra da av har det norske postmarkedet vært åpent for full konkurranse. Posten er nå et statlig nordisk post- og logistikkonsern, Posten Norge AS. Konsernet opererer med to merkevarer i markedet, Posten og Bring. En av Norges mest kjente logoer, posthornet, ble da fjernet, og fra samme tid ble brevomdeling på lørdager avviklet. Adm.dir. fra 2016 er Tone Wille.

Antallet postkontor var i slutten av 1980-årene ca. 100, i 1999 var det 71. I 2010 var det 35 postkontor i Oslo, i tillegg kom sju bedriftssentre, 40 «Post i Butikk»-skranker og sju postautomater. I 2018 er det ni postkontor igjen i Oslo samt et stort antall «Post i butikk».