Vestre Akers Skiklub

Vestre Akers Skiklub, idrettslag stiftet 17. februar 1907. Klubben har i 2019 om lag 1000 medlemmer og holder til i Hovseter/Voksen-området. Den har allidrett, badminton, fotball, langrenn, orientering, innebandy og volleyball på programmet. I 2011 ble Voksen flerbrukshall, som drives av klubben, innviet i Jarbakken 1. Her har klubben også sine klubblokaler. I nærheten disponerer klubben også en kunstgressbane. Klubben har siden 1967 eid en egen klubbhytte på Langebru på Krokskogen. Klubbens farger er flaggblått og flaggrødt, og klubbens skigensere var derfor mellomblå med rød V.

Historikk

Klubben ble stiftet på Vinderen skole av Sigvart Knudsen, Olaf Kjellberg og Kristian Skoglund, og hadde den gang Vindern, Gaustad og Ris som sitt kjerneområde. Klubben var i 1908 med på å stifte Norges Skiforbund, og den var sentral i etableringen av Aker skikrets i 1913. I årene 1916–1918 anla klubben Skådalsbakken, en meget bratt hoppbakke i Vettakollens vestskråning; den var i drift til 1930-årene. I disse årene hadde klubben flere gode langrenns- og kombinertløpere, bl.a. Thorleif Strømstad og Leif Slagtern. I 1980-årene etablerte klubben seg i Hovseterområdet, der det hadde skjedd en stor utbygging fra 1970-årene av. I skråningen ned mot Mærradalen anla klubben en liten hoppbakke, Orebakken, og alpinbakke.