Sogn videregående skole

Sogn videregående skole, tidligere vidergående skole i Sognsveien 80, på oversiden av Ring 3 (Store Ringvei) ved Sogn.

Skolen het tidligere Oslo yrkesskole Sogn/Sogn yrkesskole og ble tatt i bruk 1961 (ark. Karl Grevstad). Skoleanlegget inkluderer også et velferdsbygg med bl.a. bad og idrettshall. Elevtallet 1961/1962 var 1843 uten lærlinger og 1979 med lærlinger. Høyeste elevtall var rundt 3500 (inkludert lærlinger).

Sogn var Oslos største skole og tilbød undervisning i bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse- og sosialfag, naturbruk, service og samferdsel, teknikk- og industriell produksjon samt påbygging til generell studiekompetanse. Videre hadde skolen tilrettelagt opplæring og eget tilbud for minoritetsspråklige. Sogn Kurs og Kompetansesenter tilbød yrkesfaglig opplæring for voksne. Skolen ble nedlagt i 2013 og utdannelsen innen yrkesfagene ble videreført på Kuben videregående skoleØkern. Lokalene på Sogn er siden delvis overtatt av Blindern videregående skole.

Siv.ing. Klaus Torgård (1907–78) var rektor ved Oslo yrkesskole/ Sogn yrkesskole 1947–74. Han har fått en vei oppkalt etter seg bak skolen, Klaus Torgårds vei.