Christiania Staalværk

Revisjon per 30. jun. 2021 kl. 13:19 av Helge (diskusjon | bidrag) (Bilde)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Stålverksbygningen i Gladengveien 8. Foto: Helge Høifødt

Christiania Staalværk, stålverk oppført nord på Kampen, mellom Bøgata og Gjøvikbanen, mellom Kampen park og Nittedalgata/Trysilgata. Det ble oppført 1916 som et bygningskompleks bl.a. med en stor produksjonshall; planen var å produsere våpen og annet krigsmateriell, men den første verdenskrig sluttet bare to år etter etableringen, og bedriften gikk konkurs i 1920. Den store produksjonshallen ble overtatt av sportsklubben Kampørn, som bygde den om til idrettshall, på dugnad; den fikk navnet Kampen Sportshall.

Stålverksbygningene ble revet og erstattet av 6 fireetasjes blokker oppført av Brødrene Johnsen for Kampens byggeselskap 1934, en tid kalt «Johnsebyggene». De har adresser til Bøgata, Skedsmogata, Telemarksvingen, Trysilgata og Sons gate. Sportshallen ble liggende mellom blokkene til den ble revet i 1939; der den lå er det nå en stor plen.

På andre siden av Gjøvikbanen, på den gamle Normannsløkka i Gladengveien 8, ble det bygd store lager. Disse ble i mange år brukt som lagerhaller, kalt Kampens lagerhaller. Under krigen ble hallene og området rundt rekvirert av Organisation Todt, som her anla et stort lagerområde, se Kampen leir. Senere ble lagerhallene bl.a. brukt av Forsvarets Forsyningskommando som provianteringsmagasin og av bilfirmaet Colberg & Caspary. Av de opprinnelig fire hallene her er tre bevart. Stålverket har gitt navn til veien Stålverkskroken og Stålverksparken ved en av hallene.