Teisen (strøk)

Revisjon per 7. sep. 2021 kl. 07:21 av Trond (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Teisen i 1965. Teisen skole, senere Kriminalomsorgens utdanningssenter til høyre, Solvang sykehjem mot venstre, Store ringvei i venstre/øvre del av bildet, høyblokk i Strømsveien 131, Valle-Hovin bak denne. Foto: Oslo byarkiv

Teisen, boligstrøk mellom Valle-Hovin og Tveita, bydel Alna, navn etter Teisen gård. Søndre Teisen ble 1582 utlagt til fri gressgang og fedrift for borgerne i Oslo, fra 1666 regnet til slottsmarken. I 1844 ble det på Teisen gjort et rikt funn av sølvsaker, muligens nedgravd i 960-årene. Før boligutbyggingen vesentlig jordbruksområde. Teisen Teglverk ble nedlagt 1883. Teisen eng ble kjøpt av Kristiania kommune 1918. Den eldre bebyggelsen hadde tilknytning til forstaden Bryn. Teisen videregående skole åpnet 1921, nedlagt 1984.

Før krigen var området ganske landlig, der Teisen gård lå med store jorder nord for Østre gravlund. Oppe ved den daværende middelskolen var det villabebyggelse. 3000 m² av gårdens innmark ble beslaglagt av tyskerne.

På Teisen var det stor utbygging i regi av OBOS etter planer og tegninger av arkitektene Frode Rinnan og Olav Tveten fra rundt 1950 og ti år fremover, tidligere kalt Teisen-byen. Det ble bygd felleshus med vaskeri for borettlsagets medlemmer, det ble anlagt en liten plass med flaggstang, der man samlet seg 17. mai, våningshuset på Teisen gård ble innredet som barnehage og i Teisenveien var det samvirkelag.

Noe som har endret området i stor grad, er Ring 3 (Store Ringvei) som skjærer tvers gjennom boligområdet, slik at blokkene i Agmund Bolts vei er blitt liggende fysisk adskilt fra resten av «Teisen-byen».

Agmund Bolts vei, Teisen Vest Borettslag, Adolf Hedins vei, Teisen gård, fotografert i 2018. Foto: Kjetil R/ Creative Commons

Blokkene ble rehabilitert med store verandaer 1995. Teisenkrysset med Strømsveien/Ring 3 ble utbygd til to plan 1990.

Teisen borettslag består av 31 blokker med til sammen 539 leiligheter, fullført 1950–51. Blokkene har adresser til Teisenveien (3), Klosterheimveien (8), Regnbueveien (3), Tvetenveien (3), Prost Hallings vei (9) og Spektrumveien (5).

Teisen Vest borettslag består av 16 blokker i Agmund Bolts vei med i alt 471 leiligheter, fullført 1953–55.

Rimveien borettslag består av tre rekkehus med i alt 12 leiligheter, oppført 1960. Adresser: Teisenveien 16, Regnbueveien 22 og Rimveien 1.

Teisenløkka borettslag består av to sammenbygde blokker i Tvetenveien nr. 41 og 43, en lavblokk og en høyblokk med i alt 116 leiligheter, hvorav 108 i høyblokken er små ettroms leiligheter med fellesdusjer, i lavblokken er det 8 toroms leiligheter. Da blokken ble bygd 1960–61, var denne typen boliger for enslige ikke helt uvanlig.