Økernveien

Økernveien, TøyenØkern, bydel Grünerløkka og Bjerke, fra Hagegata forbi Hovin og Økern til Øvre Lunden. Veinavn fra 1847, vedtatt 1879 og oppkalt etter Økern gård.

Bygninger m.m.:

11–13. Blokk reist 1988/89 (ark. Blakstad & Hovind A/S), inneholdt tidligere kommunale kontorer.

20b. Tøyens østre portstuer. To små stuer av panelt tømmer, i bruk som kommunale boliger.

39–71. Del av Lille Tøyen hageby. Den delen av veien som ligger på innsiden av støyskjermen, fikk 2018 navnet Aud Schønemanns vei.

50. Keyserløkken.

66. Solhaug.

94. Hasle Fem, et kontorkompleks oppført i 2001. I tillegg til flere firmaer holder også Arbeids- og velferdsdirektoratet til her. Tidligere lå gården Store Hasle her.

145. Økern senter, oppført 1969 (ark. Håkon Mjelva og P. Norseng), inneholder forretninger og kontorer. T-banestasjon. Området er på 2010-tallet under utbygging.

150. Økernly, se Økern (10).

151. Økernhjemmet. Sykehjemmet ligger på tomten der Økern gård lå tidligere.

213. Økernlund, se Økern (2).

227. Økernbråten, se også Økern (8).

247. Borrebekken.