Holmenkollveien

Revisjon per 6. mai 2022 kl. 10:51 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Holmenkollveien, bydel Vestre Aker og Marka, villavei fra Sørkedalsveien ved Smestad til Frognerseteren. Strekningen fra Kongeveien nedenfor Holmenkollbakken til Frognerseteren het Keiser Wilhelms vei til 1946, og ble anlagt 1890. Resten av veien er av eldre dato. Den nederste delen av veien fra Sørkedalsveien ved Smestad til Bernhard Herres vei ble bebygd med villaer i 1930-årene. Videre oppover var det tidligere spredt bebyggelse, etter hvert fortettet med nyere småhusbebyggelse som i Holmenenga og Holmendammen terrasse, men fra Besserud og oppover ligger det en rekke eldre villaer.

Fra Holmenkollveien nord for Vestre Holmen gård går blindveien Vestre Holmen vei vestover. Nordover fra det som tidligere ble kalt «Backer-svingen», går blindveien Løkkalia. Ved Besserud tar Setra vei av til Lillevannsveien.

Ved veiskillet ved Kongeveien er det reist en bauta til minne om åpningen av veien, med kong Oscars og keiser Wilhelms signaturer. Kong Oscars og keiser Wilhelms monogrammer med årstallet 1890 er også hugget inn i bergveggen ved vestre side av veien ca. 200 m sør for veidelet med Øvreseterveien.

En rekke av de gamle villaene var rekvirert under krigen, bl.a. til offiserer i Holmenkollen leir. Om vinteren kunne det være fristende for soldater forlagt her oppe å stå på ski eller ake nedover mot Smestad. Dette ble innskjerpet av Stadtkommandantur som strengt forbudt.

Bygninger m.m.:

1. En toetasjes villa like ovenfor «Bakkekroen». Den ble under krigen rekvirert og brukt av vaktmannskaper for Luftwaffes kommanderende general.

6. Villa fra 1915 oppført for daværende kaptein, senere general Otto Ruge (ark. Magnus Poulsson).

13b. En funkisvilla fra 1930-årene, en av de 34 villaene i «Smestad villakvarter» på begge sider av Helleveien (ark. Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas). Her bodde Sigurd Hoel i 1950-årene.

16. Professor Frede Castbergs (1893–1977) hjem ved hjørnet av Bernhard Herres vei. Villaen ble ble rekvirert til bruk for Statspolitiet under krigen.

24. Enebolig oppført 1926 som våningshus med butikker i første etasje (kolonial, fetevarer og melkebutikk) for fru Hanna Herfurth (1872–1951) (ark. Sigurd Trøim).

26. Senter for Bahá'i samfunnet i Norge.

34–36. Vestre Holmen gård.

43. Forretningsgård oppført 1926 som våningshus med konditori og kafévirksomhet i første etasje. Utvidet med tilbygg for kolonialforretning 1938 for kjøpmann T. M. Fløysvik (1886–1962). Nå «Matkroken Gressbanen» og frisersalong.

60. Besserud, tidligere husmannsplass, våningshuset ombygd til enebolig.

61c. Den tidligere husmannsplassen Hagan.

70–80. Østre Kragskogen sameie i Kragskogen, boligområde med blokkbebyggelse og stor dagligvareforretning. På et friområde står skulpturen «Ung kvinne» utført av Kjeld Rasmussen.

83. To hus sammenbundet med en garasjedel. Oppført 1919 for skipsreder Halfdan Behrens (1879–1939) som da bodde i «Villa Holmensæter» på den andre siden av veien. Det ene huset var bolig for rederens sjåfør og gartner, det andre var kombinert stall og låve. Husene var sammenbundet med et vognskjul og boder. I midten av 1920-årene ombygd til Besserud (Holmensæter) brannstasjon med brannsjefbolig. Den var brannstasjon til den ble avløst av den nye brannstasjonen på Smestad 1931, men ble beholdt som bistasjon til 1940, senere brukt som bolighus, i mange år for kommunalt ansatte.

84c. To sammenkjedede eneboliger fra 1999 (ark. Finn Sandmæl).

96. Forretningsgård fra 1920-årene, nå dagligvareforretning. Opprinnelig Holmenkollen Handelshus med seks butikker: Kolonialforretning, konditori, kjøtt og delikatesseforretning, frisørsalong, blomsterforretning og manufakturforretning.

103. To nyere villaer. Tidligere lå det her en stor gammel trevilla, rekvirert av tyskerne under krigen.

104. En firemannsbolig oppført 1929. Her lå den tidligere Holmenkollen Skydsstation.

112. Stort treetasjes sveitserhus fra 1900.

114. En stor trevilla nedenfor Holmenkollen restaurant, oppført for gullsmed Elias Nilsen i 1937. Den ble rekvirert av tyskerne våren 1940 og brukt som bolig av sjefen for Sicherheitsdienst, Heinrich Fehlis. Han bodde her med sin norske elskerinne og datter til februar 1945, da Sipo og SD flyttet til Furulund. Også frem til maidagene bodde det tyskere i villaen, som ved frigjøringen var tømt for innbo, blant annet spisestumøblement og et flygel. Det meste ble gjenfunnet i en garasje ved Grini.

119. Holmenkollen Restaurant.

120. En eldre villa like ovenfor Holmenkollen stasjon, rekvirert av tyskerne under krigen.

120 b. En trevilla fra slutten av 1930-årene i bakken like ovenfor 120, også den var rekvirert.

122. En eldre villa ombygd i 1954 og flere ganger senere, opprinnelig dr. Ingebrigt Holms «Villa Fagerli», en fantasifull dragestilsvilla med et høyt spir, oppført i begynnelsen av 1890-årene (ark. Holm Munthe). Huset var rekvirert av tyskerne under krigen, og de anla en bunker og en skytestilling i hagen på sørsiden av huset. Etter ombyggingen fremstod huset som en moderne villa, helt ugjenkjennelig i forhold til slik det opprinnelig var, senere om- og tilbygninger og fasadeendringer har ytterligere forsterket dette inntrykket. Bunkeren og skytestillingen ble fjernet i 1976 i forbindelse med oppføringen av en ny villa (nr. 122b) i bakken der bunkeren lå.

124. Murvilla fra 1930-årene, rekvirert under krigen.

125. Villa oppført av Hans-Fredrik Bassøe 2012 (ark. Logg Arkitektur AS). Her lå tidligere en halvannen etasjes villa fra 1935, oppført for fru Florence Adams Morgenstierne (ark. Morgenstierne og Eide). Denne ble revet i 2010 i forbindelse med oppføringen av den nye villaen.

125b. Villa oppført for Eva Dalen i 1980-årene (ark. Hans Gabriel Finne). Den var eid av direktør Svein Erik Bakke (1947–2006) i årene 1996–2004.

127 (tidligere Keiser Wilhelms vei 3). «Villa Gladheim», en stor, nybarokk trevilla, oppført 1915 av Elise Sem (1870–1950), som kalte den «Villa Furulund» (ark. Ole Sverre). Under krigen ble villaen kjøpt av Nordisk Lettmetall AS og brukt som representasjonsbolig for firmaets tilreisende. Etter frigjøringen ble den overtatt av allierte og norsk styrker, senere overdratt til Handelsdepartementet som stilte den til disposisjon for Nortraship. I en periode var villaen hjem for barn med cerebral parese, nå holder Montessoribarnehagen Solsikken til i huset.

127b-s. Holmenkollgrenda borettslag, 15 rekkehus med 30 leiligheter, bygd av OBOS 1986–87 (ark. T. Rodals Arkitektkontor).

140. Midtstubakken.

142. Holmenkollen kapell.

Litt sør for krysset med Voksenkollveien lå fra begynnelsen av 1890-årene til 1933 Hotel og Restaurant Wilhelmshøi med adresse Keiser Wilhelms vei 18.

200. Frognerseteren.