Bogstadveien

Bogstadveien, HegdehaugenMajorstuen, bydel Frogner, fra Hegdehaugsveien til Sørkedalsveien. Oppkalt 1879 etter gården Bogstad; tidligere kalt Sørkedalsveien. En av hovedgatene i Oslos vestlige bydeler og viktigste butikkstrøk i Indre by vest. Også viktig trafikkåre med trikkelinje siden 1894. Ved Valkyrie plass var det 1928–85 nedgang til stasjonen av samme navn på Holmenkollbanen. Det er sammenhengende butikker på begge sider av veien, særlig kles- og skobutikker. Her er det også flere kafeer og restauranter.

Sørover mellom Holmboes gate og Industrigata gikk tidligere Abels gate. Navnet vedtatt 1879; 1896 omdøpt til Abildgaards gate. Gaten forsvant ved omregulering i 1930-årene.

Bogstadveien ble ombygd fra Sorgenfrigata til Parkveien for prioritering av trikk og gående med åpning i 2014. Fortauene fikk granittgulv med gatevarme. Anlegget ble dekket med midler fra Oslopakkene og designet av Bjørbekk & Lindheim.

Bygninger m.m.:

1. Forretnings- og boliggård fra 1991 med 50 leiligheter, forretninger i de nederste etasjene (ark. Selvaagbygg A/S). Tidligere gikk hagen til Underhaugsveien 15 helt ned til Bogstadveien. I den vestre delen lå det her tidligere et toogenhalvetasjes laftet og panelt trehus fra 1800-tallet. Dette ble revet i 1980-årene i forbindelse av oppføringen av nybygget i Bogstadveien. Nytt parkeringshus åpnet 2009 i kjelleren (ark. J. Wang-Norderud).

3–5. Forretnings- og boliggård fra 1918.

9. Forretnings- og boliggård fra 1936 med fasade mot Sporveisgata. Her lå 1937–1980 Rosenborg kino, nå treningsstudio. I annen etasje var lokalene til Rosenborg restaurant, nedlagt 1984.

11. En fireetasjes forretningsgård fra 1900 med hjørnetårn med spir. Her startet Johs. Franck sin utstyrs- og manufakturforretning i en del av første etasje 1902. Virksomheten ekspanderte, og i slutten av 1920-årene ble første og annen etasje modernisert og tatt i bruk som butikklokaler. Etter hvert ble Johs. Franck et av byens ledende magasiner på sitt område og overtok med tiden hele gården. 1984 ble gården solgt og senere ominnredet til butikksenter med småbutikker; på ny solgt og ominnredet 2010. Nå er det en Hennes & Mauritz-butikk i lokalene.

12. På 1800-tallet lå det her en stor villa oppført av hovedarsenalregnskapsfører C. F. Køkeritz; parken strakte seg helt ned til det nåværende hjørnet Bogstadveien/Professor Dahls gate. Bygningen oppført 1887 for Christiania Vestre Arbeidersamfund (ark. Ove Ekman). Her lå 1921–1945 kinoen Rosenborg Teater. Ominnredning til varehus 2006 (ark. A38 Arkitekter) med ny inngang fra Bogstadveien og tilføyd smalt mellombygg mot naboeiendommen i Hjelms gate. Nå klesforretningen Zara. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Christiania Vestre Arbeidersamfunn.

Blått skilt for Peter Christen Asbjørnsen i Bogstadveien 13 satt opp av Selskabet for Oslo Byes Vel. 

13. En leiegård fra 1902 (ark. Morten Wagle) på hjørnet av Rosenborggata. Omtrent her lå trevillaen hvor Peter Christen Asbjørnsen bodde fra 1853 til han døde i 1885. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Asbjørnsen.

20. Opprinnelig et hybelhus i åtte etasjer mot Bogstadveien og seks etasjer mot Hjelms gate, oppført 1938. Gyldenløve hotell åpnet her i 1992. På Hjelms gate-siden hadde den tidligere Thors Iskremfabrikk isbar.

Under krigen var Lewis Strand Bilverksted her, et verksted med dieselmotorer som spesialitet. 5. februar 1945 ble verkstedet utsatt for sabotasje av fem mann fra Aks 13000. Biler og utstyr ble ødelagt.

22. Forretnings- og leiegård fra 1931. Her hadde Nils E. Agerup fargehandel, der det også ble solgt sprengstoff, vindusglass og tapeter. I lageret i kjelleren oppbevarte han under krigen stengun-deler for Bror With i Milorg D 13. Fargehandelen ble senere flyttet til Fridtjof Nansens vei, der den var i en del år, før den ble nedlagt i 2018. I de opprinnelige lokalene er det nå en klesforretning.

24, 40, 50–66. Hus langs Bogstadveiens venstre side er typiske leiegårder fra like før 1900.

26, 28 og 30 var før krigen en toetasjes trebygning, en fireetasjes leieård og en halvannenetasjes trebygning ved hjørnet av Industrigata. Mellom nr 28 og 30 gikk Abildgaards gate, opprinnelig kalt Abels gate. Nr. 30 ble revet og erstattet av en åtteetasjes bolig- og forretningsgård i 1951. Med dette forsvant Abildgaards gate. Nr. 26 og 28 ble revet i 1980-årene og erstattet av en seksetasjes bolig- og forretningsgård i 1988, arkitekter Nyhus og Østlie.

27. Dette var adressen til «Balkeslottet», Peder Balkes bolig, revet i 1932. – Se Balkeby.

30. Åtteetasjes bolig- og forretningsgård med tilbaketrukket toppetasje, oppført 1951, arkitekter Morgenstierne og Eide.Da gården var ny, var det i første etasje bl.a. en Narvesen-butikk, et bakeriutsalg (H. A. Brun), en optiker, et vaskeri (Stjernevask) og en bankfilial (Kristiania Folkebank). I annen etasje var det en filial av Deichmanske bibliotek og Balkeby Restaurant. Oslo Schakselskap har nå lokaler her.

33. Her lå tidligere Hegdehaugen brannstasjon, og her går den korte blindgaten Henrik Wergelands allé nordøstover fra nr. 31/33.

34. En åtteetasjes hybelgård fra 1938. Under krigen ble den rekvirert for innkvartering av mannskaper fra Organisation Todt; frigitt for tilbakeføring til eierne i midten av juni 1945. I første etasje lå tidligere St. Georg apotek, nå Boots apotek Bogstadveien.

36. På denne tomten lå inntil 1932 et lite trehus der Aasmund Olavsson Vinje bodde som nygift. Nåværende bygg er forretningssenteret Westside, oppført 1986.

37. En treetasjes leiegård fra 1800-tallet, i annen etasje her bodde skøyteløperen Oscar Mathisen. Gården er markert med av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om ham.

39. Syvetasjes bolig- og forretningsgård oppfør 1932, arkitekt Victor Schaulund. Med inngang fra Schultz’ gate ligger fisk-, vilt- og delikatesseforretningen Georg A. Nilsen, byens eldste fiskeforretning, etablert i 1901 av Georg Alfred Nilsen (1874–1955). Nilsen som var fra Brønnøysund, startet virksomheten i Kristiania på den gamle Fiskebrygga. Senere hadde forretningen lokaler i Frognerveien 12, fra 1932 i Frognerveien 2, hvor den var til 2003. I 1999 var allerede butikken i Bogstadveien etablert, og i 2011 ble den modernisert og vesentlig utvidet. Den eies og drives nå av fjerde generasjon Nilsen.

Tidligere var dette adressen til Peder Balkes annen bolig, se Balkeby, Schultz' gate og Hegdehaugens politistasjon.

39b. Rikets sal, et 103 m² stort møtelokale for Jehovas vitner. Tidligere Vestre Arbeidersamfunns forsamlingssal.

41. En treetasjes leiegård i nyrenessanse ved hjørnet av Schultz' gate, oppført 1894, arkitekt Carl Aaman. Her etablerte Sigvald Gundersen (1886–1955) bokhandelen Sigv. Gundersen Bok- og Papirhandel i 1915 med inngang fra hjørnet. I 1950 fikk hans eldse sønn Jens (1923–96) prokura. Han og broren Leif (1928–2005) drev senere butikken sammen frem til 1985. Senere har det vært flere virksomheter i lokalene, nå er det en kjøkken- og glassutstyrsforretning her. Ved siden av, på Bogstadvei-siden, hadde Thors Bakeri og Konditori tidligere en isbar.

43. En tilsvarende treetasjes leiegård i nyrenessanse som nr. 41, ved hjørnet av Sorgenfrigata, oppført 1894, arkitkt Carl Aaman. Under den første verdenskrig var det en rekke butikker i gården, bl.a. trikotasjeforretning, fargeri- og kjemisk renseriforretning (filial), manufakturhandel, tobakksforretning, fruktforretning, blomsterforretning og bokhandel. Bokhandelen var Martha Bronn Papirhandel, etablert i 1914 av Martha Bronn (1873–1947). I 1935 solgte hun butikken til Alida Waaler Rendum (1896–1976), og butikken fikk da navnet Alida Waaler Bok- og Papirhandel. Arne Lodvir (1915–88) fikk prokura i 1950. I begynnelsen av 1980-årene ble butikken kjøpt av Tanum og fortsatte i over 20 år som Tanum-bokhandel. Nå er det en gullsmedforretning her.

45. En eldre leiegård ved hjørnet av Sorgenfrigata hvor det i mange år var bank, fra 2020 en del av kjøpesenteret Valkyrien med interiørbutikken H&M Home.

49c. Bogstadveiens kapell, i en murgård fra 1899 (ark. Dehkes og Selmer) med forsamlingslokale, oppført for Aker kommune. 1901 overtok Foreningen for Indre Mission i Kristiania forsamlingslokalet, 1909 hele gården. Bygningen huset lenge Kirkens SOS. Det var også her Kirkelig Kulturverksted startet. Bygget solgt 1995, og inneholder nå bl.a. Scenehuset og solstudio.

50. Her lå tidligere Majorstuen apotek.

51. Sfinxen apotek, nå Apotek 1 Sfinxen.

54. Her hadde tidligere Baker Hansen bakeri og butikk, nå klesforetning og konorer for Questback AS.

60. I en leilighet i annen etasje med inngang fra gården bodde i de første krigsårene jødiske David Michael Reichmann (f. 1916), gift med Anna Frume (f. Jacubowitz 1910), de hadde en liten sønn, Gerhard Benny (f. 21. mai 1942). David Reichmann drev en frukt- og tobakksforretning i Sørligata 46, like ved Tøyen skole. Her bodde også broren Arne (f. 1922) som var kontorist. Alle fire ble deportert med Donau 26. november 1942. Anna og lille Gerhard ble begge drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. David døde 25. februar 1943, Arne 2. mars.

Her i tredje etasje bodde også den jødiske skredderen Abel Reiff (f. 1893), gift med Arne og David Reichmanns søster Cecilie (f. 1910) og Leopold Wulff Reiff (f. 1887), også han skredder; han drev eget konfeksjonsverksted i Lørenskog. Også disse tre ble deportert med Donau 26. november 1942. De ble alle drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz. Syv snublesteiner er satt ned til minne om David Michael, Anna Frume, Gerhard Benny og Arne Reichmann, og Abel, Cecilie og Leopold Wulff Reiff.

62. Leiegård fra annen halvdel av 1800-tallet i nyrenessanse med løkkuppel på hjørnet mot Jacob Aalls gate. I 1927 overtok Oslo Samvirkelag aksjemajoriteten i gården, og fra høsten 1931 hadde Oslo Samvirkelag avd. 34 butikk her, deretter en Coop Prix-butikk, så en Coop marked-butikk, fra november 2021 en Joker-butikk.

64. Bygård oppført 1920 (ark. Carl Berner). Her var det tidligere hotel, et Comfort-hotell. Nå Jacob Aall Brasserie og Bar i første etasje.

66. Bygård på hjørnet av Kirkeveien, oppført 1898–1900 (ark. Olaf Boye). Her har Restaurant Den Gamle Major holdt til siden 1921 (fra 1999 ombygd til pub). Restauranten var til å begynne med drevet av Oslo Folkerestauranter.

72. Her like ved inngangen til Majorstuen skole lå det tidligere et lite toetasjes trehus. Her var Isberg/Wiik-Hansens bensinstasjon med bil- og motorsykkelverksted, bilrekvisitaforretning og salg av gummi og trekull. 1. februar 1945 utførte åtte mann fra Aks 13000 en sabotasjeaksjon mot stasjonen, der flere av SIPOs peilebiler stod parkert, også disse ble ødelagt.

74. Majorstuen skole. Samme bygning inneholdt tidligere også Bogstadveien skole.

76. Colosseum torg med VM-paviljongen fra 2011 som opprinnelig stod på Syvende juni-plassen (ark. Snøhetta), flyttet hit etter VM. I paviljongen er nå fritidssklubben Hamna og ungdomsrestauranten Condio.