Lysløyper

Lysløyper, skiløyper som er lyssatt slik at de også kan brukes når det er mørkt. Lysløyper er som regel nær bebyggelse og er svært populære, ikke minst på hverdager. De brukes både til tur og trening; enkelte løyper er konkurranseløyper. Noen av dem er også asfaltert slik at de kan brukes med rulleski når det ikke er snø.

Den første lysløypa i Oslo ble åpnet 1946; en rundløype FrognerseterenTryvann, 5 km. Senere er lysløypenettet utvidet til alle sentrale nærområder rundt byen og utgjorde i 2020 en samlet lengde på over 100 km. Det er tre hovedløypesystemer:

1. Nordmarka: Den før nevnte rundløypa er forlenget til Holmenkollen/Midtstuen og koblet sammen med Frognerseteren–Ullevålseter (4,4 km; 1976) og Ullevålseter–Sognsvann (5 km; 1963). I tillegg kommer GrindaLåkebergetHammeren.

2. Lillomarka: LilloseterAmmerud (5,5 km; 1962) med senere sidelinjer til Romsås, Årvoll og Kjelsås.

3. Østmarka: SkullerudØstmarkskapellet (7,7 km; 1958), senere forlenget nordover øst for Nøklevann til Mariholtet, med sidegrener til Østmarksetra, Trasop, Haugerud, Furuset, Ellingsrud og Skårer i Lørenskog, og i sør til Brenna og Grønmo.

I tillegg er det en rekke kortere lysløyper i Marka og også i byen (Bogstad, Husebyskogen, Ekeberg, Østensjøvannet, Prinsdal).

Lysløyper i Oslos del av Oslomarka per 2020

Lysløyper i Lillomarka km
AmmerudBreisjøen 1,4
Linderud–Breisjøen 4,0
RomsåsSteinbruvann 1,5
Tonsenhagen–Breisjøen 4,0
ÅrvollLinderudkollen 2,5
Løyper på Lillomarka arena 3,0
Breisjøen–Lilloseter 2,6
Breisjøen–Steinbruvann 2,7
Linderudkollen–Breisjøen 3,9
Linderudkollen–Kringla øst 0,8
Trollvannstua–Linderudkollen 2,0
Langsetløkka–Kringla vest 1,2
Konkurranseløypa på Langsetløkka 1,1
Lysløyper i Nordmarka / Sørkedalen / Maridalen km
HolmenkollenFrognerseteren [Skistua] 2,8
Holmenkollen konkurranseløyper 5,0
Frognerseteren–Nikulpmyrene–Tryvannstua 3,0
Frognerseteren–Ullevålseter 4,6
Frognerseteren–Øvresetertjern 1,5
Lysløypa i Frognerseteråsen 6,4
Lysløypa i Husebyskogen 5,0
Midtstuen–Frognerseteren (Heftyeveien) 2.5
Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 2.7
Voksenkollen–Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 2,5
Sognsvann–Ullevålseter [Sognsvann øst] 5,3
Konkurranseløypa i Sørkedalen 1,5
BrekkeLåkeberget 2,3
Korsvoll–Låkeberget 2,6
Låkeberget–Hammeren 1,7
Lysløypa på Korsvoll 2,2
Lysløyper i Østmarka km
EllingsrudMariholtet 4,1
Furuset–Ellingsrud 3,2
HaugerudLutdalen–Sleppa 4,4
Lysløypa i Dalsåsen 1,0
Lindeberg–Ellingsrud 2,9
Oppsal–Lutdalen–Sleppa 3,5
Skulleruddumpa–Skullerud 0,7
SkullerudstuaGrønmo 2.7
Skullerudstua–Øgården 2,4
Sleppa–Mariholtet 1,8
Konkurranseløyper ved Skullerudstua 2,4
Øgården–Sleppa 2,2
Østmarksetra–Lutdalen–Sleppa 2,2
Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 2,0