Ekebergveien

Ekebergveien, Bydel Gamle Oslo og Nordstrand, fra Oslo gate i Gamlebyen over Ekeberg og Nordstrandsplatået til Ljabruveien. Gammel vei til gården Ekeberg; kjøreveien over Ekebergsletta ble anlagt på slutten av 1600-tallet som hovedvei fra byen gjennom Østfold til København. Navnet fastslått 1879. – Se Den fredrikshaldske kongevei.

Bygninger m.m.:

1. Oslo Hospital.

2. Gamlebyen gravlund.

3. Her ligger det nå en stor, moderne boligblokk. Under krigen lå bedriften Norsk Calefax AS her. Den var etablert i 1923, og hadde spesialverksted for sveising av støpejern og aluminium. Bedriftens spesialitet var imidlertid bil- og motordeler, og den drev sylindersliping og mekanisk verksted. I tillegg produserte den høytrykkskompressorer og oljefyringsanlegg. Bedriften som var av stor betydning for tyskerne, ble utsatt for sabotasje 23. desember 1944. Etter rekognosering tre dager tidligere, kom fem karer fra Aks 13000 og sprengte to glødeovner og tre maskiner.

4 og 8. To en-etasjers hus fra midten av 1800-tallet, tidligere slakterier, overtatt av kommunen 1921.

10b, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44. Gamle trehus, de fleste fra før byutvidelsen 1878, regulert til bevaring og del av Ekebergkleiva bevaringsområde.

65. Ekeberg gård.

101. Ekeberghallen, Idrettens hus. Samme adresse har Ballsletta med speiderhytta.

103. Hotellet.

109. KFUM-hallen, oppført 1994.

111. Brannfjell skole.

115–119b. Fire firemannsboliger som hører til Holtet videregående skole, oppført 1924–28.

120. Vårli, småbruk under Ekeberg. Våningshus fra 1895 står fortsatt.

122. Bekkelagshjemmet, sykehjem eid av Bekkelaget menighet og drevet av Kirkens Bymisjon, innviet 1962, ny bygning tatt i bruk 1989, den gamle bygningen solgt 1992 og ombygd til omsorgsboliger.

124. Holtet videregående skole.

125. Marienlund.

126. Bækkelagshallen.

131. Øvre Holtet.

133. Bernhus skole, se Bekkelaget skole.

145. Matforretningen Jacob’s på Holtet, se NorgesGruppen.

161. På tomten står en stor furu, fredet som naturminne 29. september 1959.

173. Sørli.

174. Kastellet brannstasjon.

200. Nordseter skole.

208. Skovheim allsenter og eldreboliger, drevet av Kirkens Bymisjon. Her står også en byste over Hermann Scheibler (1854–1929). 236–238. Nordstrand kirke, Nordstrand kirkegård.

243. Nordstrand bydelshus, oppført 1991. I tredje etasje har Nordseter FSK speidergruppe møtelokale. Speidergruppen er en del av Frikirkens speiderkorps. I fjerde etasje har 1. Nordstrand speidergruppe sitt møtelokale.

249. Lensmannsæter.

290–296. Terrassehus, oppført 1967 (ark. Dag Rognlien), et av de første eksempler på denne typen bebyggelse i Oslo.