Krigsminnesmerker

Krigsminnesmerker. Etter 1945 er det blitt reist ca. 40 monumenter i Oslo til minne om dem som falt i kamp, ble henrettet eller omkom i tyske fangeleire. De er plassert i sentrum, i forstedene, et par i Oslomarka, og en stor gruppe i gravlundene.

Det første som ble reist, var minnesmerket over Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm, de to første nordmenn som ble skutt av tyskerne (10. sept. 1941). Det ble reist ved Østre Skytterlags bane på Årvoll i 1946.

Festningsplassen ved Akershus festning står «Nasjonalmonumentet for krigens» ofre, utført av Gunnar Janson, avduket 1970, en stor symbolsk bronseskulptur. Lenger oppe på festningen står et minnesmerke fra 1949, utført i granitt av Per Palle Storm, reist der 42 nordmenn ble skutt februar/mars 1945. Ved Kobberhaughytta i Nordmarka står en bauta til minne om «Gutta på skauen», i Gardeleiren på Huseby er et monument reist 1948 til minne om gardister som falt ved Lundehøgda 21. april 1940. På Bygdøynes står «Krigsseilermonumentet», en figurgruppe i bronse av Joseph Grimeland fra 1980. Det ble reist til minne om de ca. 3500 norske sjøfolkene som omkom i krigshandlinger på havet. Foran Myntgata 2 (tidligere sete for Flyvåpenets overkommando) stod tidligere en støtte fra 1954 til minne om flyvåpenets falne, den ble senere flyttet til Festningsplassen. Her er også minnesmerker over falne fra Kompani Linge og Shetlandsgjengen. Et minnesmerke over norske Holocaust-ofre ble avduket på Akershusstranda i 2000.

En stor gruppe minnesmerker er plassert i gravlundene. På Østre gravlund står et minnesmerke som Det Mosaiske Trossamfund reiste 1948 med navnene til 620 jøder fra Sør-Norge som ble ofre for tyskernes utryddelsespolitikk. På Nordre gravlund står en mannsstatue utført av Odd Hilt som Norges Kommunistiske Parti reiste 1948 til minne om 20 falne kommunister. I ÆreslundenVår Frelsers gravlund er Hansteens og Wickstrøms grav. Den største samlingen av krigsmonumenter er på Vestre gravlund, nær inngangen ved den tidligere Volvat stasjon. Her er krigsgraver og minnesmerker for utenlandske statsborgere som gav sine liv i den felles kamp mot den tyske nazismen.

Se for øvrig tabellen og oversikten under de enkelte kirkegårder.

Krigsminnesmerker i Oslo

Sted Kunstner År Materiale Form Bekostet av Til minne om
Akershus

Festningsplassen

Gunnar Janson 1970 bronse kvinne-og mannsfigur, symbolsk skulptur innsamlede og offentlige midler Nasjonalmonumentet for krigens ofre
Akershus

Myntgata 2

(Tidligere Flyvåpenets overkommando)

Nils Flakstad 1954 granitt støtte med relieffer midler fra innsamling i Canada under krigen, i Flyvåpenets offisersforening og blant private etter krigen flyvåpenets 322 falne i krigen. Inskripsjon: Til minne om Flyvåpenets falne 1940-1945.
Akershus

Øvre

Per Palle Storm 1949 granitt støtte med relieffer flankert av to kors midler fra privat innsamling 42 nordmenn som ble skutt på Akershus februar/mars 1945
Akershuskaia Antony Gormley 2000 jern spredte tomme stoler Kulturdepartementet jødedeportasjonene
Bislett idrettsplass

Inngangen fra Sofies gate

Ottar Espeland 1947 bronse minneplate med portrettrelieffer arbeidskamer-ater og funksjonærer ved idrettsplassene tre falne fra idrettsetaten
Bygdøy ved Norsk Maritimt museum Joseph Grimeland 1980 bronse figurgruppe reist for statlige midler krigsseilermonument
Grefsen ved Disen holdeplass Nic Schiøll 1948 bronse guttefigur midler innsamlet i nevnte distrikter 18 krigsofre fra Grefsen, Disen, Lofthus og Nydalen
Gressbanen

Stasjonsveien 24 (1947-63 oppstilt på Skøyen)

Wilhelm Rasmussen 1963 bronse mannsstatuett midler innsamlet av Readys medlemmer Ready-gutter som gav sitt liv for fedrelandet 1940-45
Grorud kirke

parken

Reiulf Renberg 1946 granitt bauta med relieff midler fra innsamling i sognet 12 krigsofre fra Grorud sogn
Husebyleiren

Hovseter

Sigurd Nome 1948 bronse gardiststatue Garden for egne midler innsamlet blant forsvarsvenner inskripsjon: Falne gardister Lundehøgda 21.4.1940.
Hydroparken

krysset Bygdøy allé/ Drammensveien

Skule Waksvik 1985 bronse støtte med relieffer midler fra Stortinget 212 krigsofre som arbeidet med den illegale presse
Høybråten kirke Dagfinn Hermansen 1947 granitt støtte med relieff midler innsamlet i distriktet ni krigsofre fra Høybråten sogn
Kampen skole Knut Steen 1948 bronse

murstein

minnestøtte med figurrelieffer skolens elever 23 krigsofre, tidligere elever ved skolen
Kjelsås skole Reiulf Renberg 1946 bronse

granitt

bauta med kors og fem portrettrelieffer midler innsamlet i skolekretsen, relieffene gave fra kunstneren fem krigsofre, tidligere elever ved skolen
Kobberhaugen ved Kobberhaughytta, Nordmarka Reiulf Renberg 1954 granitt

bronse

stein med relieff midler fra salg av særtrykk av verket Oslomarka Hjemmestyrkenes virksomhet ved «Gutta på Skauen»
Lille Tøyen hageby

Kaare Røddes plass

Alfred Seland 1947 granitt

bronse

bauta med to portrettrelieffer naboer og arbeidskamerater Kaare Rødde og Ansgar Sørlie
Linderud leir

Østre Grorud

1959 granitt minnestein Staten og Luftvern-artilleriets forening 26 falne luftvernartillerister
Nordre gravlund Odd Hilt 1948 bronse mannsfigur Norges Kommunistiske Parti 20 krigsofre som var medlemmer av partiet
Nordre Skøyen Joseph Grimeland 1946 granitt

bronse

arkitektonisk minnesmerke med relieffer og mannsfigur midler innsamlet i nevnte distrikter 24 krigsofre fra Bryn- og Østensjødistriktet
Nordstrand

Agnes Thorsens plass

Nic Schiøll 1946 granitt støtte med relieff midler innsamlet i sognet 68 krigsofre fra Nordstrand sogn
Ris kirke ved Ris stasjon i parkanlegget Per Palle Storm 1952 bronse kvinnefigur midler innsamlet i menigheten 45 krigsofre fra Ris menighet
Risløkka, lekeplassen Nic Schiøll 1947 granitt

bronse

bauta med portrettrelieffer distriktets beboere Sverre Refstad, skutt på Risløkka 3. pinsedag 1943
Ris skole Per Palle Storm 1947 granitt bauta Ris skole for midler innsamlet i distriktet 32 tidligere elever
Sarabråten

Østmarka

1946 granitt

bronse

bauta med navnetavle Milorg-gruppe 13132 ni medlemmer, skutt i februar og mars 1945 og senket i Oslofjorden ved Nesoddtangen
Sinsen ved Sinsen skole Alfred Seland 1949 granitt

bronse

bauta med navneplate midler innsamlet i Sinsen-strøket 24 krigsofre fra Sinsendistriktet
Skarpsnoparken Ørnulf Bast 1994 granitt bauta Milorg D 13
Sofienberg kirke ved hovedinngangen Nic Schiøll 1955 bronse navnetavle med relieffer midler innsamlet i menigheten 57 krigsofre fra menigheten
Sørkedalen kirke 1946 granitt bauta innsamlet i bygda fire krigsofre fra Sørkedalen
Tåsen skole Anne Grimdalen 1951 granitt

bronse

støtte med figurrelieff midler innsamlet i skolekretsen 22 krigsofre fra Tåsen skolekrets
Ullern kirke Nic Schiøll 1947 granitt

bronse

kvinne med barn, minneplate inne i kirken midler innsamlet i sognet 52 krigsofre fra Ullern sogn
Ullevål hageby skoleparken Joseph Grimeland 1948 bronse barnegruppe midler innsamlet i skolekretsen 26 krigsofre fra Ullevål skolekrets
Ullevål sykehus ved hovedinngangen Alfred Seland 1949 bronse minneplate med relieffer arbeids-karmerater og funksjonærer ved sykehuset Eugen Grønholdt og Haakon Sæthre
Vestre gravlund Kolbjørn Juell Sørlie 1947 granitt støtte med relieffer og stående soldat nordmenn for innsamlede midler 331 sovjet-soldater som mistet livet i Norge
Vestre gravlund Cor van Kralingen 1957 bronse mannsstatue midler innsamlet i Nederland 37 nederlandske statsborgere som mistet livet i Norge 1940-45
Vestre gravlund Emil Lie 1960 bronse kvinnestatue innsamlede midler ca. 2000 britiske soldater som falt i Norge
Vestre gravlund Gunnar Janson 1960 granitt minnestein den norske stat inskripsjon: Til minne om nordmenn som mistet livet under krigen 1940-45
Vestre gravlund Gunnar Janson 1962 granitt minnestein den norske stat 13 navngitte danske statsborgere som mistet livet i Norge 1940-45
Vestre gravlund Gunnar Janson 1962 granitt minnestein omgitt av tre ringer den norske stat fire svenske statsborgere som mistet livet i Norge 1940-45
Vestre gravlund Gunnar Janson 1962 granitt søyle den norske stat to allierte (ukjente) soldater som mistet livet i Norge 1940-45
Vestre gravlund Gunnar Janson 1964 granitt støtte med relieff og navnetavler den norske stat 34 polakker som mistet livet i Norge 1940-45
Vestre gravlund Gunnar Janson 1975 granitt minnestein kommune innskrift: In memory of all forces
Vestre gravlund Nils Aas 1976 granitt nonfigurativ Norsk Jugoslavisk Samband inskripsjon: Over 3000 jugoslaviske partisaner gav sitt liv i Norge under kampen for frihet og selvstendighet
Vestre gravlund 1980 granitt minnestein den franske stat de franskmenn som mistet livet i Norge 1940-45
Vår frelsers gravlund Alfred Seland 1956 bronse relieff med navneplate og gravplate Norges Sjømanns-forbund inskripsjon: Til minne om dem som ikke kom hjem
Østbanestasjonen hovedinngangen, Oslo Sentralstasjon Nic Schiøll 1947 bronse navnetavle med relieffer Norges Statsbaner 60 tjenestemenn som mistet livet under krigen 1940-45
Østre gravlund Helsfyr Harald Isenstein 1948 granitt bronse støtte med relieffer og navneplater midler fra innsamling i Det Mosaiske Trossamfund 620 jøder fra Sør-Norge som mistet livet under krigen 1940-45
Årvoll Østreheimsveien/Årvollveien Nic Schiøll 1948 granitt bronse bauta med portrettrelieffer midler fra privat innsamling, reist av Øvre Disen Velforening inskripsjon: Viggo Hansteen, Rolf Wickstrøm. De første offer i Norges frihetskamp 1940-45. Skutt av tyskerne 10.september 1941